• banner1_0b9d87c9a7
  • banner2_f5685d0c57
Cho bé yêu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA NĂM 2022

Cho bé yêu
Sáng ngày 18/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2022, theo Kế ...
Cho bé yêu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA NĂM 2022

Cho bé yêu
Sáng ngày 18/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2022, theo Kế ...
Cho cha mẹ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA NĂM 2022

Cho cha mẹ
Sáng ngày 18/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2022, theo Kế ...
Cho bé yêu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA NĂM 2022

Cho bé yêu
Sáng ngày 18/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2022, theo Kế ...
Bản đồ
Video
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 12
Tháng trước : 68