A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2021-2022

 

TT

Họ và tên học sinh

Tên trường đang học

Môn thi

Đoạt giải

1

Hoàng Ngọc Anh

THPT Chuyên NTT

Ngữ văn

Nhất

2

Nguyễn Quyền Linh

THPT Chuyên NTT

Lịch sử

Nhất

3

Trần Thị Thanh Hoa

THPT Chuyên NTT

Địa lý

Nhất

4

Hoàng Ngọc Anh

THPT Chuyên NTT

Toán

Nhất

5

Đỗ Đức Thành

THPT Chuyên NTT

Vật lí

Nhất

6

Chu Quang Chiến

THPT Chuyên NTT

Hóa học

Nhất

7

Phạm Ngọc Hà

THPT Chuyên NTT

Sinh học

Nhất

8

Nguyễn Thị Hà Lan

THPT Chuyên NTT

Tin học

Nhất

9

Phạm Thu Giang

THPT Chuyên NTT

Tiếng Anh

Nhất

10

Vũ Gia Chi

THPT Chuyên NTT

Tiếng Trung

Nhất

11

Ngô Hoàng Nhi

THPT Chuyên NTT

Ngữ văn

Nhì

12

Trịnh Quang Huy

THPT Chuyên NTT

Ngữ văn

Nhì

13

Nguyễn Vân Anh

THPT Chuyên NTT

Ngữ văn

Nhì

14

Nguyễn Vũ Tâm

THPT Chuyên NTT

Ngữ văn

Nhì

15

Triệu Thị Hương Giang

PT DTNT THPT Miền Tây

Ngữ văn

Nhì

16

Hoàng Thúy Mai

PT DTNT THPT tỉnh

Ngữ văn

Nhì

17

Lê Quang Anh

THPT Nguyễn Huệ

Ngữ văn

Nhì

18

Lã Thị Dinh

THPT Lý Thường Kiệt

Ngữ văn

Nhì

19

Nguyễn Thị Hương Nhài

THPT Trần Phú

Ngữ văn

Nhì

20

Phạm Đức Hiệp

THPT Chu Văn An

Lịch sử

Nhì

21

Bùi Tiến Chiến

THPT Lê Quý Đôn

Lịch sử

Nhì

22

Trần Thị Đào

THPT Chu Văn An

Lịch sử

Nhì

23

Tăng Hoàng An

THPT Chuyên NTT

Lịch sử

Nhì

24

Hà Trung Hiếu

THPT Chuyên NTT

Lịch sử

Nhì

25

Nguyễn Quỳnh Anh

THPT Nguyễn Huệ

Lịch sử

Nhì

26

Trần Khánh Hà

THPT Chuyên NTT

Lịch sử

Nhì

27

Triệu Thị Trang

PT DTNT THPT tỉnh

Lịch sử

Nhì

28

Nguyễn Ngọc Duy

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Lịch sử

Nhì

29

Phạm Quỳnh Anh

THPT Chuyên NTT

Địa lí

Nhì

30

Nguyễn Ngọc Trâm

THPT Chuyên NTT

Địa lí

Nhì

31

Nguyễn Huyền Trang

THPT Chuyên NTT

Địa lí

Nhì

32

Nguyễn Thanh Nga

THPT Chuyên NTT

Địa lí

Nhì

33

Nguyễn Thị Kim Ánh

THPT Chu Văn An

Địa lí

Nhì

34

Trần Thị Huyền Châm

PT DTNT THPT tỉnh

Địa lí

Nhì

35

Hoàng Văn Khải

PT DTNT THPT Miền Tây

Địa lí

Nhì

36

Phạm Thị Ngọc Ánh

THPT Văn Chấn

Địa lí

Nhì

37

Lăng Đức Ngọc

THPT Chuyên NTT

Toán

Nhì

38

Nguyễn Tiến Cường

THPT Chuyên NTT

Toán

Nhì

39

Đặng Văn Khải

THPT Chuyên NTT

Toán

Nhì

40

Trần Trung Kiên

THPT Chuyên NTT

Toán

Nhì

41

Đặng Thái Sơn

THPT Chuyên NTT

Toán

Nhì

42

Ngô Tuấn Mạnh

THPT Trần Phú

Toán

Nhì

43

Hoàng Mạnh Hiếu

THPT Chu Văn An

Toán

Nhì

44

Nguyễn Phương Linh

THPT Chuyên NTT

Vật lí

Nhì

45

Trần Đình Phúc

THPT Chuyên NTT

Vật lí

Nhì

46

Đặng Thu Quỳnh

THPT Chu Văn An

Vật lí

Nhì

47

Trần Hoàng Anh

THPT Văn Chấn

Vật lí

Nhì

48

Nguyễn Duy Anh

THPT Nguyễn Huệ

Vật lí

Nhì

49

Bùi Quang Cường

THPT Chuyên NTT

Hóa học

Nhì

50

Nguyễn Tiến Đạt

THPT Chuyên NTT

Hóa học

Nhì

51

Phạm Hồng Hải

THPT Chuyên NTT

Hóa học

Nhì

52

Phạm Nam Khánh

THPT Chu Văn An

Hóa học

Nhì

53

Đào Thu Trang

THPT Chuyên NTT

Hóa học

Nhì

54

Vũ Mạnh Hưng

THPT Chuyên NTT

Hóa học

Nhì

55

Mai Ngọc Đức

THPT Chuyên NTT

Hóa học

Nhì

56

Cù Tiến Đạt

THPT Chuyên NTT

Sinh học

Nhì

57

Nguyễn Ngọc Bái

THPT Chuyên NTT

Sinh học

Nhì

58

Lại Trà My

THPT Chuyên NTT

Sinh học

Nhì

59

Phan Diệp Anh

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Sinh học

Nhì

60

Nguyễn Xuân Quyến

THPT Chuyên NTT

Sinh học

Nhì

61

Lưu Hà Chi

THPT Chuyên NTT

Sinh học

Nhì

62

Đặng Phương Trang

THPT Chuyên NTT

Sinh học

Nhì

63

Vũ Thị Ngọc

THPT Chuyên NTT

Sinh học

Nhì

64

Nguyễn Mạnh Toàn

THPT Chuyên NTT

Sinh học

Nhì

65

Phạm Nhật Quang

THPT Chuyên NTT

Tin học

Nhì

66

Khổng Ngọc Anh

THPT Chuyên NTT

Tin học

Nhì

67

Trần Hùng Đức

THPT Chuyên NTT

Tin học

Nhì

68

Đoàn Quang Minh

THPT Chuyên NTT

Tiếng Anh

Nhì

69

Đỗ Hải Đăng

THPT Chuyên NTT

Tiếng Anh

Nhì

70

Nguyễn Thị Nhật Linh

THPT Chuyên NTT

Tiếng Anh

Nhì

71

Nguyễn Hồng Quân

THPT Chuyên NTT

Tiếng Anh

Nhì

72

Phạm Lê Ngọc Khuê

THPT Chuyên NTT

Tiếng Anh

Nhì

73

Nguyễn Quang Đức

THPT Chuyên NTT

Tiếng Anh

Nhì

74

Đỗ Phương Thảo

THPT Chuyên NTT

Tiếng Anh

Nhì

75

Nguyễn Đỗ Công Minh

THPT Chuyên NTT

Tiếng Anh

Nhì

76

Trần Diệu Linh

THPT Chuyên NTT

Tiếng Trung

Nhì

77

Nguyễn Phương Mai

THPT Chuyên NTT

Ngữ văn

Ba

78

Đinh Huệ Chi

THPT Thác Bà

Ngữ văn

Ba

79

Nguyễn Minh Hằng

THPT Chuyên NTT

Ngữ văn

Ba

80

Lý Trần Quốc Việt

THPT Hoàng Văn Thụ

Ngữ văn

Ba

81

Nguyễn Bình Yên

THPT Chu Văn An

Ngữ văn

Ba

82

Bùi Thị Thu Huyền

THPT Lý Thường Kiệt

Ngữ văn

Ba

83

Nguyễn Thái Bình

THPT Chuyên NTT

Ngữ văn

Ba

84

Nguyễn Thị Lan Anh

THPT Nguyễn Lương Bằng

Ngữ văn

Ba

85

Nguyễn Phương Thảo

THPT Lê Quý Đôn

Ngữ văn

Ba

86

Lý Thị Mấy

PT DTNT THPT tỉnh

Ngữ văn

Ba

87

Hoàng Phương Anh

THPT Chu Văn An

Ngữ văn

Ba

88

Nguyễn Ánh Ngọc

THPT Chuyên NTT

Ngữ văn

Ba

89

Hà Thị Hoa

THPT Cảm Ân

Ngữ văn

Ba

90

Vy Quỳnh Hoa

THPT Lê Quý Đôn

Ngữ văn

Ba

91

Bùi Phương Thảo

THPT Nguyễn Huệ

Ngữ văn

Ba

92

Đỗ Hà Huyền Trang

THPT Hồng Quang

Ngữ văn

Ba

93

Vũ Tú Xuân Mai

THPT Chuyên NTT

Ngữ văn

Ba

94

Đỗ Lê Quỳnh Anh

THPT Chuyên NTT

Lịch sử

Ba

95

Nguyễn Minh Ngọc

THPT Chuyên NTT

Lịch sử

Ba

96

Trần Diệu Linh

THPT Chu Văn An

Lịch sử

Ba

97

Lê Quốc Vượng

PT DTNT THPT tỉnh

Lịch sử

Ba

98

Lê Thùy Dương

THPT Chuyên NTT

Lịch sử

Ba

99

Nguyễn Ái Duyệt

PT DTNT THPT tỉnh

Lịch sử

Ba

100

Hoàng Tuấn Anh

PT DTNT THPT tỉnh

Lịch sử

Ba

101

Hoàng Thị Ngọc Ánh

THPT Chu Văn An

Lịch sử

Ba

102

Nguyễn Vũ Bảo Ngọc

THPT Chuyên NTT

Lịch sử

Ba

103

Trần Hồng Phượng

THPT Nguyễn Huệ

Lịch sử

Ba

104

Đỗ Minh Phượng

THPT Hoàng Văn Thụ

Lịch sử

Ba

105

Cao Mạnh Hùng

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Lịch sử

Ba

106

Nông Lê Thành Điệp

PT DTNT THPT tỉnh

Lịch sử

Ba

107

Đoàn Thị Hương Linh

THPT Chu Văn An

Địa lí

Ba

108

Nguyễn Yến Nhi

THPT Chuyên NTT

Địa lí

Ba

109

Trần Hải Yến

THPT Hoàng Quốc Việt

Địa lí

Ba

110

Nông Thị Nhi

PT DTNT THPT tỉnh

Địa lí

Ba

111

Lê Hà Khánh Linh

THPT Hoàng Quốc Việt

Địa lí

Ba

112

Hoàng Thu Ngọc

THPT Nguyễn Huệ

Địa lí

Ba

113

Phạm Thị Hiên

THPT Nguyễn Lương Bằng

Địa lí

Ba

114

Đoàn Linh Dung

THPT Nguyễn Huệ

Địa lí

Ba

115

Sa Thị Thủy

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Địa lí

Ba

116

Nguyễn Thảo Vân

THPT Lý Thường Kiệt

Địa lí

Ba

117

Nguyễn Thị Trang

THPT Nguyễn Lương Bằng

Địa lí

Ba

118

Đặng Thị Lai

PT DTNT THPT Miền Tây

Địa lí

Ba

119

Nguyễn Minh Phương

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Địa lí

Ba

120

Phùng Thanh Phương

PT DTNT THPT tỉnh

Địa lí

Ba

121

Nguyễn Mai Chi

THPT Chu Văn An

Địa lí

Ba

122

Phạm Thanh Tùng

THPT Chuyên NTT

Toán

Ba

123

Nguyễn Văn Hưng

THPT Chuyên NTT

Toán

Ba

124

Nguyễn Hương Giang

THPT Lê Quý Đôn

Toán

Ba

125

Nguyễn Xuân Hiển

THPT Chuyên NTT

Toán

Ba

126

Nguyễn Quang Huy

THPT Chu Văn An

Toán

Ba

127

Nguyễn Phú Thái

THPT Chuyên NTT

Toán

Ba

128

Hà Thu Huyền

THPT Hồng Quang

Toán

Ba

129

Trần Đức Vinh

THPT Chuyên NTT

Vật lí

Ba

130

Lê Hoàng Hiếu

THPT Chuyên NTT

Vật lí

Ba

131

Hoàng Anh Vũ

THPT Chuyên NTT

Vật lí

Ba

132

Nguyễn Phương Thảo

THPT Chuyên NTT

Vật lí

Ba

133

Vương Thảo Phương

THPT Chuyên NTT

Vật lí

Ba

134

Lương Nam Sơn

THPT Nguyễn Huệ

Vật lí

Ba

135

Nguyễn Huyền San

THPT Chuyên NTT

Hóa học

Ba

136

Đỗ Đức Mạnh

THPT Chuyên NTT

Hóa học

Ba

137

Trương Trung Kiên

THPT Chuyên NTT

Hóa học

Ba

138

Trần Thị Ánh

THPT Trần Phú

Hóa học

Ba

139

Hoàng Mai Hoa

THPT Chuyên NTT

Hóa học

Ba

140

Nguyễn Tuấn Sơn

THPT Nguyễn Huệ

Hóa học

Ba

141

Trần Thị Như Quỳnh

THPT Hoàng Văn Thụ

Hóa học

Ba

142

Phạm Nguyệt Hà

THPT Chu Văn An

Hóa học

Ba

143

Phạm Thị Mai Lan

THPT Chu Văn An

Hóa học

Ba

144

Nguyễn Thành Nam

THPT Chu Văn An

Hóa học

Ba

145

Lê Việt Hoàng

THPT Chuyên NTT

Sinh học

Ba

146

Vũ Viết Huy

THPT Chuyên NTT

Sinh học

Ba

147

Nguyễn Quỳnh Trang

THPT Nguyễn Huệ

Sinh học

Ba

148

Nguyễn Thu Phương

THPT Chuyên NTT

Sinh học

Ba

149

Đỗ Thị Kim Ngân

THPT Chuyên NTT

Sinh học

Ba

150

Bùi  Huyền Trang

THPT Cảm Nhân

Sinh học

Ba

151

Hoàng Tiến Hạnh

THPT Lê Quý Đôn

Sinh học

Ba

152

Vũ Thảo Ngân

THPT Chuyên NTT

Sinh học

Ba

153

Phạm Kim Huệ

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Sinh học

Ba

154

Nguyễn Ngọc Thiên Thảo

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Sinh học

Ba

155

Trần Quốc Lân

THPT Chuyên NTT

Tin học

Ba

156

Hà Đức Lương

PT DTNT THPT tỉnh

Tin học

Ba

157

Nguyễn Trung Hiếu

THPT Nguyễn Huệ

Tin học

Ba

158

Nguyễn Thành An

THPT Nguyễn Huệ

Tiếng Anh

Ba

159

Nguyễn Quỳnh Anh

THPT thị xã Nghĩa Lộ

 Tiếng Anh

Ba

160

Đỗ Lê Hải

THPT Chuyên NTT

Tiếng Anh

Ba

161

Trần Minh Nguyệt

THPT Chuyên NTT

Tiếng Anh

Ba

162

Đào Ngọc Hiền

THPT Chuyên NTT

Tiếng Anh

Ba

163

Phan Mai Anh

THPT Lý Thường Kiệt

Tiếng Anh

Ba

164

Đinh Kiều Trang

THPT Chuyên NTT

Tiếng Anh

Ba

165

Đào Đình Hân

THPT Chu Văn An

Tiếng Anh

Ba

166

Nguyễn Vũ Dũng

THPT Chuyên NTT

Tiếng Anh

Ba

167

Lương Minh Hiếu

THPT Nguyễn Huệ

Tiếng Anh

Ba

168

Đào Phương Thảo

THPT Chuyên NTT

Tiếng Trung

Ba

169

Trần Phương Anh

THPT Chuyên NTT

Tiếng Trung

Ba

170

Trần Thị Trang

PT DTNT THPT tỉnh

Ngữ văn

Khuyến khích

171

Đinh Thu Huế

THPT Nguyễn Huệ

Ngữ văn

Khuyến khích

172

Phí Minh Châu

THPT Chuyên NTT

Ngữ văn

Khuyến khích

173

Nguyễn Phương Thảo

THPT Chu Văn An

Ngữ văn

Khuyến khích

174

Hoàng Thị Thủy

THPT Chu Văn An

Ngữ văn

Khuyến khích

175

Trần Thị Huyền Trang

THPT Nguyễn Huệ

Ngữ văn

Khuyến khích

176

Nguyễn Thị Thu Hằng

THPT Lý Thường Kiệt

Ngữ văn

Khuyến khích

177

Nguyễn Thảo Vân

THPT Lý Thường Kiệt

Ngữ văn

Khuyến khích

178

Hoàng Hải An

PT DTNT THPT Miền Tây

Ngữ văn

Khuyến khích

179

Nguyễn Trần Lâm Anh

THPT Chu Văn An

Ngữ văn

Khuyến khích

180

Hoàng Kim Oanh

THPT Nguyễn Huệ

Ngữ văn

Khuyến khích

181

Lê Thục Anh

THPT Chuyên NTT

Ngữ văn

Khuyến khích

182

Nguyễn Thu Thủy

THPT Chuyên NTT

Ngữ văn

Khuyến khích

183

Hoàng Thu Trang

THPT Lê Quý Đôn

Ngữ văn

Khuyến khích

184

Nguyễn Thu Hiền

THPT Lý Thường Kiệt

Ngữ văn

Khuyến khích

185

Phạm Ngọc Tố Uyên

PT DTNT THPT tỉnh

Ngữ văn

Khuyến khích

186

Lê Thục Anh

THPT Lý Thường Kiệt

Ngữ văn

Khuyến khích

187

Trần Trung Nguyên

THPT Lê Quý Đôn

Ngữ văn

Khuyến khích

188

Nguyễn Thị Mai Anh

THPT Chu Văn An

Ngữ văn

Khuyến khích

189

Nguyễn Quỳnh Anh

THPT Nguyễn Huệ

Ngữ văn

Khuyến khích

190

Hoàng Mai Phương

THPT Lê Quý Đôn

Ngữ văn

Khuyến khích

191

Vũ Ngọc Phương Linh

THPT Chu Văn An

Ngữ văn

Khuyến khích

192

Lý Khánh Linh

THPT Hồng Quang

Ngữ văn

Khuyến khích

193

Bùi Ngọc Ánh

THPT Lê Quý Đôn

Ngữ văn

Khuyến khích

194

Phùng Thị Bình

THPT Lê Quý Đôn

Ngữ văn

Khuyến khích

195

Lã Thị Hằng

THPT Cảm Ân

Ngữ văn

Khuyến khích

196

Hoàng Thị Thanh Vân

THPT Văn Chấn

Ngữ văn

Khuyến khích

197

Nguyễn Hà Thảo Ly

THPT Lý Thường Kiệt

Ngữ văn

Khuyến khích

198

Đặng Khánh Huyền

THPT Lê Quý Đôn

Ngữ văn

Khuyến khích

199

Đinh Phương Nhung

THPT Nguyễn Huệ

Ngữ văn

Khuyến khích

200

Đặng Thị Hồng

THPT Hồng Quang

Ngữ văn

Khuyến khích

201

Đỗ Mai Linh

THPT Lý Thường Kiệt

Ngữ văn

Khuyến khích

202

Lương Ngọc Bích

THPT Chu Văn An

Ngữ văn

Khuyến khích

203

Nguyễn Khánh Ly

THPT Nguyễn Huệ

Ngữ văn

Khuyến khích

204

Hoàng Kim Trang

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Ngữ văn

Khuyến khích

205

Nguyễn Bông Trang

THPT Trần Nhật Duật

Ngữ văn

Khuyến khích

206

Lương Tố Uyên

PT DTNT THPT tỉnh

Ngữ văn

Khuyến khích

207

Nguyễn Trà My

THPT Lê Quý Đôn

Ngữ văn

Khuyến khích

208

Phạm Thu Huyền

THPT Nguyễn Lương Bằng

Ngữ văn

Khuyến khích

209

Phạm Khánh Mai

THPT Lê Quý Đôn

Ngữ văn

Khuyến khích

210

Vũ Phương Thảo

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Ngữ văn

Khuyến khích

211

Trần Thu Thảo

THPT Chu Văn An

Ngữ văn

Khuyến khích

212

Đỗ Thùy Linh

THPT Nguyễn Lương Bằng

Ngữ văn

Khuyến khích

213

Nguyễn Hà Trang

THPT Mù Cang Chải

Ngữ văn

Khuyến khích

214

Bùi Vân Ngọc

THPT Chuyên NTT

Ngữ văn

Khuyến khích

215

Trần Hoàng Minh Thư

THPT Lý Thường Kiệt

Ngữ văn

Khuyến khích

216

Lương Thị Nhung

THPT Trần Phú

Ngữ văn

Khuyến khích

217

Dương Việt Bắc

THPT Hồng Quang

Ngữ văn

Khuyến khích

218

Trần Bảo Ngọc

THPT Lê Quý Đôn

Ngữ văn

Khuyến khích

219

Lại Minh Thu

THPT Hoàng Văn Thụ

Ngữ văn

Khuyến khích

220

Phùng Thanh Hảo

PT DTNT THPT tỉnh

Ngữ văn

Khuyến khích

221

Nguyễn Ngọc Quyên

THPT Chu Văn An

Lịch sử

Khuyến khích

222

Nguyễn Thị Phương Anh

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Lịch sử

Khuyến khích

223

Nguyễn Việt Hoàng

THPT Chuyên NTT

Lịch sử

Khuyến khích

224

Nguyễn Quang Huy

PT DTNT THPT tỉnh

Lịch sử

Khuyến khích

225

Hoàng Phương Thảo

THPT Thác Bà

Lịch sử

Khuyến khích

226

Bàn Kim Thư

THPT Chu Văn An

Lịch sử

Khuyến khích

227

Hoàng Kim Anh

THPT Mù Cang Chải

Lịch sử

Khuyến khích

228

Lý Hữu Hoàng

PT DTNT THPT tỉnh

Lịch sử

Khuyến khích

229

Lã Quang Nam

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Lịch sử

Khuyến khích

230

Phan Thị Xuân Ánh

THPT Lý Thường Kiệt

Lịch sử

Khuyến khích

231

Nguyễn Phương Thảo

THPT Lý Thường Kiệt

Lịch sử

Khuyến khích

232

Hà Thành Tôn

THPT Chuyên NTT

Lịch sử

Khuyến khích

233

Trần Văn Hưng

THPT Chu Văn An

Lịch sử

Khuyến khích

234

Nguyễn Thuỳ Ninh

THPT Nguyễn Lương Bằng

Lịch sử

Khuyến khích

235

Nguyễn  Việt Khánh

THPT Lý Thường Kiệt

Lịch sử

Khuyến khích

236

Nguyễn Thị Hương Ly

THPT Thác Bà

Lịch sử

Khuyến khích

237

Bùi Thị Thanh Mai

THPT Hoàng Quốc Việt

Lịch sử

Khuyến khích

238

Trần Huyền Trang

THPT Chu Văn An

Lịch sử

Khuyến khích

239

Hờ Thị Chơ

PT DTNT THPT Miền Tây

Lịch sử

Khuyến khích

240

Phạm Xuân Anh

THPT Chu Văn An

Lịch sử

Khuyến khích

241

Lê Thu Hà

THPT Chuyên NTT

Lịch sử

Khuyến khích

242

Nông Thu Huyền

PT DTNT THPT tỉnh

Lịch sử

Khuyến khích

243

Vi Văn Khiêm

THPT Hồng Quang

Lịch sử

Khuyến khích

244

Phạm Thu Thủy

THPT Lê Quý Đôn

Lịch sử

Khuyến khích

245

Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

THPT Nguyễn Huệ

Lịch sử

Khuyến khích

246

Cao Duy Cường

THPT Thác Bà

Lịch sử

Khuyến khích

247

Trần Ngọc Thùy

THPT Chu Văn An

Lịch sử

Khuyến khích

248

Nguyễn Trần Qúy Nhàn

THPT Lê Quý Đôn

Lịch sử

Khuyến khích

249

Nguyễn Thảo Linh

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Lịch sử

Khuyến khích

250

Vàng A Chu

PT DTNT THPT Miền Tây

Lịch sử

Khuyến khích

251

Lương Thị Tuyết Mai

THPT Trần Phú

Lịch sử

Khuyến khích

252

Lương Tố Giang

THPT Trần Phú

Lịch sử

Khuyến khích

253

Hoàng Thị Thanh Tâm

THPT Văn Chấn

Lịch sử

Khuyến khích

254

La Thị Thiệu

PT DTNT THPT tỉnh

Lịch sử

Khuyến khích

255

Đặng Trần Thọ

THPT Sơn Thịnh

Lịch sử

Khuyến khích

256

Lý Thị Nhung

THPT Hồng Quang

Lịch sử

Khuyến khích

257

Đặng Văn Ninh

THPT Lê Quý Đôn

Lịch sử

Khuyến khích

258

Ngô Thanh Phương Linh

THPT Nguyễn Lương Bằng

Lịch sử

Khuyến khích

259

Nguyễn Văn Đạt

THPT Cảm Ân

Lịch sử

Khuyến khích

260

Hoàng Hà Thảo Linh

THPT Sơn Thịnh

Lịch sử

Khuyến khích

261

Giàng A Vàng

PT DTNT THPT Miền Tây

Lịch sử

Khuyến khích

262

Đỗ Minh Quân

THPT Lê Quý Đôn

Lịch sử

Khuyến khích

263

Trần Thị Thanh Thúy

THPT Hưng Khánh

Lịch sử

Khuyến khích

264

Nguyễn Thanh Ngân

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Lịch sử

Khuyến khích

265

Hà Thị Vân Kiều

THPT Hưng Khánh

Lịch sử

Khuyến khích

266

Nguyễn Hoàng Long

THPT Lý Thường Kiệt

Lịch sử

Khuyến khích

267

Triệu Thị Hồng Ánh

PT DTNT THPT tỉnh

Lịch sử

Khuyến khích

268

Nguyễn Hồng Quân

THPT Lê Quý Đôn

Lịch sử

Khuyến khích

269

Nguyễn Khánh Huyền

THPT Lê Quý Đôn

Lịch sử

Khuyến khích

270

Phạm Thị Trà Mi

THPT Chuyên NTT

Lịch sử

Khuyến khích

271

Lê Thanh Lam

THPT Lê Quý Đôn

Lịch sử

Khuyến khích

272

Lương Thị Linh

THPT Trần Phú

Địa lí

Khuyến khích

273

Nguyễn Yến Nhi

THPT Hoàng Quốc Việt

Địa lí

Khuyến khích

274

Lê Thị Thanh Xuân

THPT Trần Nhật Duật

Địa lí

Khuyến khích

275

Nguyễn Khắc Lê Chung

THPT Chu Văn An

Địa lí

Khuyến khích

276

Phùng Thị Thắm

PT DTNT THPT tỉnh

Địa lí

Khuyến khích

277

Nguyễn Thùy Linh

THPT Trần Phú

Địa lí

Khuyến khích

278

Lê Khánh Ly

THPT Hoàng Quốc Việt

Địa lí

Khuyến khích

279

Nguyễn Ngọc Bích

THPT Nguyễn Huệ

Địa lí

Khuyến khích

280

Trần Thị Hồng

THPT Hồng Quang

Địa lí

Khuyến khích

281

Nguyễn Thị Phương Thanh

THPT Chuyên NTT

Địa lí

Khuyến khích

282

Trần Thị Hồng

THPT Thác Bà

Địa lí

Khuyến khích

283

Nguyễn Thị Hương Lan

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Địa lí

Khuyến khích

284

Trần Khánh Linh

THPT Trần Phú

Địa lí

Khuyến khích

285

Hoàng Thị Ngọc

PT DTNT THPT Miền Tây

Địa lí

Khuyến khích

286

Bùi Thị Hồng Ngọc

THPT Chu Văn An

Địa lí

Khuyến khích

287

Nguyễn Hà Thu

THPT Trần Phú

Địa lí

Khuyến khích

288

Lý Kim Oanh

PT DTNT THPT tỉnh

Địa lí

Khuyến khích

289

Vũ Ánh Dương

THPT Sơn Thịnh

Địa lí

Khuyến khích

290

Cầm Lệ Hảo

PT DTNT THPT Miền Tây

Địa lí

Khuyến khích

291

Nguyễn Khánh Linh

THPT Lê Quý Đôn

Địa lí

Khuyến khích

292

Đinh Công Nam

THPT Lý Thường Kiệt

Địa lí

Khuyến khích

293

Phạm Thị Ngân

THPT Nguyễn Lương Bằng

Địa lí

Khuyến khích

294

Lê Thị Phương

THPT Trần Nhật Duật

Địa lí

Khuyến khích

295

Nguyễn Khải Vũ

THPT Thác Bà

Địa lí

Khuyến khích

296

Nguyễn Thị Duyên

THPT Chu Văn An

Địa lí

Khuyến khích

297

Trần Linh Chi

THPT Chuyên NTT

Địa lí

Khuyến khích

298

Hoàng Thị Huyền Trang

PT DTNT THPT tỉnh

Địa lí

Khuyến khích

299

Chu Thị Oanh

THPT Nguyễn Trãi

Địa lí

Khuyến khích

300

Đoàn Thảo Quyên

THPT Chuyên NTT

Địa lí

Khuyến khích

301

Nguyễn Thuỳ Linh

THPT Chuyên NTT

Địa lí

Khuyến khích

302

Hứa Thị Hoài Thu

PT DTNT THPT tỉnh

Địa lí

Khuyến khích

303

Mễ Văn Thuận

PT DTNT THPT tỉnh

Địa lí

Khuyến khích

304

Lê Nhật  Hào Quang

THPT Hoàng Quốc Việt

Địa lí

Khuyến khích

305

Hoàng Thị Huyền Diệu

THPT Cảm Ân

Địa lí

Khuyến khích

306

Phạm Thị Phương Mai

THPT Mai Sơn

Địa lí

Khuyến khích

307

Nguyễn Thị Kim Anh

THPT Hoàng Quốc Việt

Địa lí

Khuyến khích

308

Cầm Thị Nguyệt

PT DTNT THPT tỉnh

Địa lí

Khuyến khích

309

Đàm Vĩnh Như

THPT Chu Văn An

Địa lí

Khuyến khích

310

Đặng Thị Thương

PT DTNT THPT Miền Tây

Địa lí

Khuyến khích

311

Nguyễn Phương Nhi

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Địa lí

Khuyến khích

312

Nguyễn Thanh Phương

THPT Chu Văn An

Địa lí

Khuyến khích

313

Hà Đình Công

THPT Thác Bà

Địa lí

Khuyến khích

314

Hà Quốc Đạt

THPT Văn Chấn

Địa lí

Khuyến khích

315

Nguyễn Hà Kim Dung

THPT Văn Chấn

Địa lí

Khuyến khích

316

Nguyễn Mạnh Đạt

THPT Nguyễn Huệ

Toán

Khuyến khích

317

Nguyễn Lâm Uyên

THPT Hồng Quang

Toán

Khuyến khích

318

Lê Nhật Minh

THPT Chuyên NTT

Toán

Khuyến khích

319

Trần Mai Hà

THPT Chuyên NTT

Toán

Khuyến khích

320

Nguyễn Diệu Hương

THPT Chuyên NTT

Toán

Khuyến khích

321

Đào Duy Nhật Nam

THPT Thác Bà

Toán

Khuyến khích

322

Trần Tiến Thành

THPT Chuyên NTT

Toán

Khuyến khích

323

Mai Quỳnh Trang

THPT Chu Văn An

Toán

Khuyến khích

324

Lê Hoài Nam

THPT Chuyên NTT

Toán

Khuyến khích

325

Trần Quốc Toản

THPT Nguyễn Huệ

Toán

Khuyến khích

326

Nguyễn Đức Thanh

THPT Nguyễn Huệ

Toán

Khuyến khích

327

Trần Thế Anh

THPT Trần Phú

Toán

Khuyến khích

328

Trần Thị Linh Chi

THPT Chu Văn An

Toán

Khuyến khích

329

Trần Đại Nghĩa

THPT Chuyên NTT

Toán

Khuyến khích

330

Nguyễn Trung Hiếu

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Toán

Khuyến khích

331

Trần Thị Hải

THPT Văn Chấn

Toán

Khuyến khích

332

Nguyễn Khánh Duy

THPT Thác Bà

Toán

Khuyến khích

333

Trần Khánh Hưng

THPT Thác Bà

Toán

Khuyến khích

334

Lê Duy Hiếu

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Toán

Khuyến khích

335

Vũ Kiều Trang

THPT Chu Văn An

Toán

Khuyến khích

336

Trần Ngọc Anh

THPT Trần Phú

Toán

Khuyến khích

337

Trần Ngọc Mai

THPT Lê Quý Đôn

Toán

Khuyến khích

338

Nguyễn Hà Nam

THPT Cảm Nhân

Toán

Khuyến khích

339

Nguyễn Kiên Cường

THPT Lê Quý Đôn

Toán

Khuyến khích

340

Phạm Thu Huyền

THPT Văn Chấn

Toán

Khuyến khích

341

Phạm Duy Khánh

THPT Thác Bà

Toán

Khuyến khích

342

Cao Khánh Ly

THPT Chu Văn An

Toán

Khuyến khích

343

Nguyễn Phương Thảo

THPT Lê Quý Đôn

Toán

Khuyến khích

344

Trần Nguyên Yên Nhi

THPT Chu Văn An

Vật lí

Khuyến khích

345

Ngô Lê Đức Anh

THPT Chuyên NTT

Vật lí

Khuyến khích

346

Nguyễn Trọng Hùng

THPT Chu Văn An

Vật lí

Khuyến khích

347

Lã Diệu Linh

THPT Chuyên NTT

Vật lí

Khuyến khích

348

Đào Quốc Việt

THPT Chuyên NTT

Vật lí

Khuyến khích

349

Nguyễn Đức Tâm

THPT Nguyễn Huệ

Vật lí

Khuyến khích

350

Đỗ Thị Khánh Linh

THPT Chu Văn An

Vật lí

Khuyến khích

351

Trần Đình Khánh

THPT Chuyên NTT

Vật lí

Khuyến khích

352

Nguyễn Đức Thuận

THPT Chuyên NTT

Vật lí

Khuyến khích

353

Hà Thị Tú Mai

THPT Nguyễn Huệ

Vật lí

Khuyến khích

354

Dương Cao Ngọc Xuân

THPT Chu Văn An

Vật lí

Khuyến khích

355

Nguyễn Hồng Liễu

THPT Lê Quý Đôn

Vật lí

Khuyến khích

356

Hà Đức Anh

THPT Chuyên NTT

Vật lí

Khuyến khích

357

Lương Thu Phương

THPT Nguyễn Huệ

Vật lí

Khuyến khích

358

Hoàng Bảo Phúc

PT DTNT THPT tỉnh

Hóa học

Khuyến khích

359

Vi Việt Nam

THPT Chuyên NTT

Hóa học

Khuyến khích

360

Đào Xuân Bảo

THPT Chuyên NTT

Hóa học

Khuyến khích

361

Nguyễn Thị Quế Chi

THPT Nguyễn Huệ

Hóa học

Khuyến khích

362

Nguyễn Đức Duy

THPT Chu Văn An

Hóa học

Khuyến khích

363

Nguyễn Trà My

THPT Chu Văn An

Hóa học

Khuyến khích

364

Hà Đức Hùng

THPT Chuyên NTT

Hóa học

Khuyến khích

365

Lê Đình Hưng

THPT Chuyên NTT

Hóa học

Khuyến khích

366

Dương  Minh Hải

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Hóa học

Khuyến khích

367

Nguyễn Đỗ Lâm Quỳnh

THPT Chuyên NTT

Hóa học

Khuyến khích

368

Nguyễn Anh Tuấn

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Hóa học

Khuyến khích

369

Trần Trung Hiếu

THPT Nguyễn Huệ

Hóa học

Khuyến khích

370

Phạm Lương Nguyên

THPT Lý Thường Kiệt

Hóa học

Khuyến khích

371

Phạm Thị Kiều Ngọc

THPT Chu Văn An

Hóa học

Khuyến khích

372

Trần Hà Yên

THPT Chu Văn An

Sinh học

Khuyến khích

373

Lương Nguyễn Hải Dương

THPT Chuyên NTT

Sinh học

Khuyến khích

374

Nguyễn Hương Giang

THPT Chuyên NTT

Sinh học

Khuyến khích

375

Trần Văn Trường

THPT Trần Nhật Duật

Sinh học

Khuyến khích

376

Vũ Thị Thu Hiền

THPT Thác Bà

Sinh học

Khuyến khích

377

Nguyễn Thị Phương Thanh

THPT Sơn Thịnh

Sinh học

Khuyến khích

378

Nguyễn Thị Thu Phương

THPT Thác Bà

Sinh học

Khuyến khích

379

Trần Thị Kiều Linh

THPT Hoàng Quốc Việt

Sinh học

Khuyến khích

380

Lường Đình Phùng

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Sinh học

Khuyến khích

381

Lê Xuân Tùng

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Sinh học

Khuyến khích

382

Tạ Thị Huyền

THPT Trần Nhật Duật

Sinh học

Khuyến khích

383

Hà Công Thắng

THPT Lê Quý Đôn

Sinh học

Khuyến khích

384

Mai Thị Khánh Linh

THPT Thác Bà

Sinh học

Khuyến khích

385

Nguyễn Văn Hòa

THPT Hoàng Văn Thụ

Sinh học

Khuyến khích

386

Nguyễn Tùng Lâm

THPT Lê Quý Đôn

Sinh học

Khuyến khích

387

Vũ Đức Anh

THPT Hồng Quang

Sinh học

Khuyến khích

388

Trần Nguyệt Như Anh

THPT Nguyễn Huệ

Sinh học

Khuyến khích

389

Trần Hà Phúc

THPT Chu Văn An

Sinh học

Khuyến khích

390

Nguyễn Như Quỳnh

THPT Chu Văn An

Sinh học

Khuyến khích

391

Hoàng Huyền Trang

THPT Hoàng Văn Thụ

Sinh học

Khuyến khích

392

Hoàng Phương Linh

PT DTNT THPT tỉnh

Sinh học

Khuyến khích

393

Nguyễn Quốc Hiệp

THPT Chu Văn An

Sinh học

Khuyến khích

394

Trần Yến Nhi

THPT Sơn Thịnh

Sinh học

Khuyến khích

395

Trần Thị Linh Nhi

THPT Nguyễn Lương Bằng

Sinh học

Khuyến khích

396

Nguyễn Thị Ánh Dương

PT DTNT THPT tỉnh

Sinh học

Khuyến khích

397

Phạm Thị Khánh Linh

THPT Sơn Thịnh

Sinh học

Khuyến khích

398

Lương Công Trường

THPT Trần Nhật Duật

Sinh học

Khuyến khích

399

Phạm Thu Hà

THPT thị xã Nghĩa Lộ

Sinh học

Khuyến khích

400

Hoàng Nhật Lệ

THPT Hồng Quang

Sinh học

Khuyến khích

401

Đinh Thùy Dương

THPT Nguyễn Huệ

Sinh học

Khuyến khích

402

Trần Ngọc Lan

THPT Lê Quý Đôn

Sinh học

Khuyến khích

403

Lương Xuân Thu

THPT Trần Nhật Duật

Sinh học

Khuyến khích

404

Phạm Văn Thành

THPT Trần Phú

Tin học

Khuyến khích

405

Dương Phương Thảo

THPT Chuyên NTT

Tin học

Khuyến khích

406

Đặng Quang Minh

THPT Chuyên NTT

Tin học

Khuyến khích

407

Vũ Quốc Long

THPT Chuyên NTT

Tin học

Khuyến khích

408

Nguyễn Thị Hồng Mai

THPT Chu Văn An

Tin học

Khuyến khích

409

Trần Quang Dũng

THPT Chuyên NTT

Tin học

Khuyến khích

410

Ngô Khánh Duy

THPT Lý Thường Kiệt

Tin học

Khuyến khích

411

Quản Tuấn Kiệt

THPT Nguyễn Huệ

Tin học

Khuyến khích

412

Trần Ngọc Tuấn

THPT Chuyên NTT

Tin học

Khuyến khích

413

Đinh Quốc Bảo

THPT Nguyễn Huệ

Tiếng Anh

Khuyến khích

414

Phạm Trần Thái

THPT Nguyễn Huệ

Tiếng Anh

Khuyến khích

415

Phạm Yến Nhi

THPT Hoàng Quốc Việt

Tiếng Anh

Khuyến khích

416

Nguyễn Thanh Bình

THPT Nguyễn Huệ

Tiếng Anh

Khuyến khích

417

Lê Phương Uyên

THPT Chuyên NTT

Tiếng Anh

Khuyến khích

418

Giàng Anh Tuấn

THPT Mù Cang Chải

Tiếng Anh

Khuyến khích

419

Khuất Thảo Vy

THPT Chu Văn An

Tiếng Anh

Khuyến khích

420

Trần Vinh Hiển

THPT Trần Nhật Duật

Tiếng Anh

Khuyến khích

421

Lê Hoàng Trung

THPT Nguyễn Huệ

Tiếng Anh

Khuyến khích

422

Nguyễn Quang Huy

THPT Nguyễn Huệ

Tiếng Anh

Khuyến khích

423

Hoàng Hải Yến

THPT Nguyễn Huệ

Tiếng Anh

Khuyến khích

424

Vũ Viết Duy Anh

THPT Nguyễn Huệ

Tiếng Anh

Khuyến khích

425

Hoàng Văn Thuấn

PT DTNT THPT tỉnh

Tiếng Anh

Khuyến khích

426

Trần Quốc Yên

THPT Nguyễn Huệ

Tiếng Anh

Khuyến khích

427

Trương Thu Hương

THPT Hoàng Quốc Việt

Tiếng Anh

Khuyến khích

428

Trịnh Xuân An

THPT Chuyên NTT

Tiếng Anh

Khuyến khích

429

Trần Việt Hà

THPT thị xã Nghĩa Lộ

 Tiếng Anh

Khuyến khích

430

Cù Thị Huyền Trang

THPT Nguyễn Huệ

Tiếng Anh

Khuyến khích

431

Lê Quang Phong

THPT Nguyễn Huệ

Tiếng Anh

Khuyến khích

432

Nguyễn Minh Quang

THPT Nguyễn Huệ

Tiếng Anh

Khuyến khích

433

Nguyễn Thanh Ngọc Huyền

THPT Trần Nhật Duật

Tiếng Anh

Khuyến khích

434

Nguyễn Thị Ngọc Bích

THPT Chuyên NTT

Tiếng Trung

Khuyến khích

435

Bùi Hải Khánh

THPT Chuyên NTT

Tiếng Trung

Khuyến khích

                                                                                                                                             

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 43
Tháng trước : 319